TRANG TIN từ LHSVN http://www.lhsvn.com.vn

Bộ GD&ĐT ưu tiên các đối tượng đi học ở nước ngoài
03.10.2012

Dự thảo mới của Bộ GD&ĐT cho thấy nhiều đối tượng và ngành học ở nước ngoài được xét dạng ưu tiên. Cụ thể, áp dụng với các ứng viên là học trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập sinh ở nước ngoài.


Theo đó, ứng viên thuộc các diện ưu tiên theo quy định hiện hành tại các Quy chế tuyển sinh đại học và sau đại học; giảng viên đại học, cao đẳng và nghiên cứu viên tại các Viện nghiên cứu; cán bộ thuộc các cơ quan, địa phương có nhu cầu cấp thiết về đào tạo nhân lực và các ngành đào tạo cần ưu tiên; người có trình độ chuyên môn giỏi, thâm niên công tác lâu năm, trình độ ngoại ngữ tốt, có thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu khoa học, các hoạt động đoàn thể và xã hội.

Bên cạnh đó, các đối tượng là con cán bộ ngoại giao tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được ưu tiên khi xét tuyển học bổng Hiệp định; Học viên cao học và sinh viên đại học mới tốt nghiệp dự tuyển học bổng Hiệp định hoặc học bổng khác được xét ưu tiên nếu có hợp đồng về nguyên tắc sẽ tuyển dụng sau tốt nghiệp hoặc văn bản cam kết tiếp nhận về làm giảng viên các trường đại học, cao đẳng và các cơ quan Nhà nước.

Nằm trong nội dung dự thảo mới này những ngành học được ưu tiên quy định tại dự thảo gồm: Các ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, môi trường, khoa học xã hội cần ưu tiên đào tạo cán bộ phục vụ các chương trình, đề án, dự án quốc gia do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Các ngành học chưa đào tạo được tại Việt Nam hoặc chất lượng đào tạo tại Việt Nam còn thấp, số lượng cán bộ ngành này ở Việt Nam còn ít; Các ngành học cần thiết đối với việc nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu; Các ngành học cần ưu tiên đào tạo tài năng tại nước ngoài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Các ngành học đồng thời là ưu tiên đào tạo của phía Việt Nam và phía nước ngoài cấp học bổng cho ứng viên Việt Nam.

Ngoài ra, các diện học bổng do Bộ GD&ĐT tổ chức tuyển sinh đi học ở nước ngoài bao gồm học bổng ngân sách Nhà nước, học bổng Hiệp định các học bổng khác do Chính phủ nước ngoài, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ.

Dự thảo cũng quy định cụ thể về phương thức tuyển sinh; đối tượng và điều kiện đối với ứng viên dự tuyển đối với từng loại học bổng; nguyên tắc dự tuyển; thủ tục tuyển sinh; đăng ký dự tuyển trực tuyến (online); nộp hồ sơ dự tuyển; hồ sơ không hợp lệ; thông báo tuyển sinh; phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh; cơ quan giới thiệu ứng viên dự tuyển; quy trình tuyển sinh tại Bộ GD&ĐT; nguyên tắc tuyển sinh; thời hạn giải quyết thủ tục tuyển sinh; thông báo kết quả trúng tuyển; hủy kết quả trúng tuyển học bổng; quyền lợi và nghĩa vụ tiếp tục học tập, công tác của ứng viên trúng tuyển; lưu trữ hồ sơ tuyển sinh; giải quyết đề nghị xem xét lại kết quả sơ tuyển, xét tuyển; xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Để biết thêm chi tiết có thể truy cập trang thông tin điện tử www.moet.gov.vn và www.vied.vn. Thông báo tuyển sinh điện tử có giá trị như văn bản in trên giấy. Các cơ quan, tổ chức sử dụng thông báo tuyển sinh điện tử làm căn cứ chính thức thực hiện tuyển sinh.URL của bản tin này::http://www.lhsvn.com.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2075

© TRANG TIN từ LHSVN contact: nkm1965@gmail.com